dotacje.png

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

Tytuł projektu: Promocja elastycznych barier z polimerowych tworzyw sztucznych marki Anter System.

Planowany efekt projektu: wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.

Wartość projektu: 489.008,19 zł
Wartość dofinansowania: 415.650,93 zł
Beneficjent: Anter System Polska Sp. z o.o.