Dla naszego klienta, lidera w branży motoryzacyjnej na Słowacji wykonany został projekt kompleksowego zabezpieczenia hali. Zamontowane zostały ciągi barier z tworzywa, jak również bariery wysokiego składowania.Celem projektu było wyznaczenie bezpiecznych ciągów komunikacyjnych, ochrona maszyn i towaru, jak również optymalne wykorzystanie przestrzeni w hali. Projekt został bardzo pozytywnie przyjęty przez klienta i jest systematycznie rozbudowywany.