search

Elastyczna Bariera Traffic R2 HD+ M16

Produkt na zamówienie

Bariera Traffic R2 HD+ w żółtej wersji kolorystycznej do wyznaczania ciągów komunikacyjnych

Konstrukcja zaprojektowania w celu ochrony ludzi, konstrukcji i maszyn przed uszkodzeniami powstałymi na skutek poruszajacych sie wózków
widłowych i transportowych. Bariera zapewnia skuteczna ochrone przed uszkodzeniami powstałymi wskutek niepozadanych działan operatorów
wózków widłowych. Sprawdzi sie na terenie o niskim natezeniu ruchu. Stosowana wewnatrz, jak i na zewnatrz budynków.

Dane techniczne:

Materiał: elastyczne tworzywo sztuczne ERTAX, i-PLAST

Dostępne długości: 500 mm - 3000 mm; możliwość łączenia modułowego i rozbudowy systemu

Wysokość: 1100 mm

Mocowanie:

- Mocowanie zewnętrzne kotwy M16

Zastosowanie:

Wyznaczenie dróg komunikacyjnych, ochrona pieszych, maszyn, stanowisk pracy.

007001

Opis

Materiał
Tworzywo sztuczne