11/07/2019 13:50:31    0 Comments
Wysokie składowanie bez regałów. Zwiększ powierzchnię składowania dzięki barierom Wall Protector

Wysokie składowanie bez regałów. Zwiększ powierzchnię składowania dzięki barierom Wall Protector

Niewłaściwa organizacja pracy oraz nieodpowiednie zachowanie pracowników to najczęstsze przyczyny wypadków w magazynach. Do tego należy dodać także wady konstrukcyjne, techniczne czy po prostu brak odpowiednich zabezpieczeń. Okazuje się, że przedsiębiorcy nie mają świadomości, że tak naprawdę niewiele potrzeba, aby zapewnić pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa, a firmie – ochronę przed niepotrzebnymi stratami materialnymi i wizerunkowymi, które w dobie social mediów, pokazujących wszystko i wszędzie, mogą okazać się bardzo kosztowne.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w I kwartale 2019 r. zgłoszono 15 800 poszkodowanych w wypadkach przy pracy; 1426 pracowników odniosło uszczerbek na zdrowiu w sektorze transportu i gospodarki magazynowej – Sześć osób zginęło, a dwie zostały ciężko ranne. Tych zdarzeń można było uniknąć.
Powstaje pytanie, dlaczego w sytuacji, gdy możliwości organizacyjne oraz zasoby techniczne zwiększające komfort i jakość pracy w magazynie są rozwiązaniami ogólnodostępnymi i nie generują wysokich nakładów finansowych, współczynnik osób poszkodowanych jest wciąż tak duży? Dlaczego niepotrzebnie giną ludzie? Oczywiście obok środków ochrony osobistej pracowników mowa tutaj o wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach związanych z infrastrukturą magazynu i jego części składowych. Wszystko wskazuje, że wśród przedsiębiorców brakuje odpowiedniej wiedzy i świadomości, nie tylko odnośnie do potencjalnych zagrożeń, ale przede wszystkim do środków prewencji dostępnych na rynku.
Kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia w magazynach wysokiego składowania, gdzie ryzyko wypadku jest duże.

Zabezpieczona przestrzeń

W opinii Tomasza Baryły, eksperta z firmy Anter System Polska Sp. z o.o., która produkuje i dostarcza systemy biernego bezpieczeństwa, wysokie składowanie bez odpowiednich regałów zabezpieczających jest zawsze obarczone dużym ryzykiem. – W takim przypadku narażamy nie tylko składowane mienie na uszkodzenie, ale też doprowadzamy do sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników. Jeżeli operator wózka widłowego popełni błąd lub za bardzo posunie kolejne paletokosze, paczki, opakowania niestandardowe, np. opakowania na zwoje kablowe, jumbo rolki, zbiorniki (oraz wszystkie inne opakowania, które daje się piętrować), istnieje duże ryzyko obsunięcia towaru, a wtedy konsekwencje mogą być bardzo poważne – zaznacza Tomasz Baryła.
Z tego typu ryzykiem mierzyła się na co dzień firma Leoni Kabel Polska Sp. z o.o. To jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcji kabli dla branży motoryzacyjnej w Europie. Remedium okazały się polskie bariery wysokiego składowania Wall Protection dostarczone przez Anter System Polska. Dzięki nim Leoni mogło zaoszczędzić i w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń bez narażenia się na bezpośrednie skutki przy przypadkowym obsunięciu składowanych szpul z nawiniętym materiałem, których waga sięga nawet 2 t. – Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy i konsultowaliśmy różne rozwiązania zabezpieczeń pól składowania w stosach naszych ciężkich wyrobów. Propozycja Anter System, na którą ostatecznie zdecydowaliśmy się w roku 2018, przekonała nas solidną konstrukcją, łatwością instalacji w ograniczonej przestrzeni, jak również istotną dla nas wysoką estetyką wykonania. Tym samym osiągnęliśmy cel, jakim była znacząca redukcja ryzyka związanego z przewróceniem materiału składowanego w pobliżu stanowisk pracy i ciągów komunikacyjnych – informuje Joanna Sługocka, Manager OHS w Leoni Kabel Polska Sp. z o.o.
Wall Protection okazał się również świetnym rozwiązaniem dla zabezpieczenia obszaru produkcyjnego, przy którym są składowane bezpośrednio materiały – w tym nawinięte na bębny ciężkie produkty miedziane, odgradzając operatorów produkcji od strefy składowania obarczonej ryzykiem. – Bariery Wall Protection można łączyć z barierami Restrictor, czyli ogranicznikami wjazdów dla wózków widłowych, które jednocześnie umożliwiają w sposób bezpieczny podanie palety, blokując przejazd wózka w strefę ruchu pieszego. Tego typu rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo realizowanych prac i procesów w zakładach automotive, takich jak Leoni, ale też świetnie się sprawdza w innych sektorach obszaru produkcji, jak papierniczy, petrochemiczny, spożywczy czy chemiczny – wylicza Tomasz Baryła, ekspert z firmy Anter System Polska.

Ochrona w konfiguracji
Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego wypadków przy pracy w I kwartale 2019 r. wynika, że nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną 60,5% wypadków, a czynnością najczęściej wykonywaną przez poszkodowanego wchwili wypadku było poruszanie się (40,7%). Efekt to 77,9% osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, które doznały urazu kończyn. Dlatego też wartą podkreślenia zaletą barier Restrictor jest częste stosowaniew konfiguracji z barierami podłogowymi DE, które w sposób bezpieczny naprowadzają wózek z towarem do miejsca przekazania, uniemożliwiając przypadkowe wyjechanie wózka poza określoną strefę. Bariery DE są bardzo dobrym rozwiązaniem w branży automotive, gdzie komponenty często umieszcza się w specjalnych koszach transportowych na kółkach, których specyfikacja umożliwia przesuwanie przez wózek widłowy kilku koszy naraz, gwarantując przy tym bezpieczeństwo całej operacji.
Jeżeli na koniec dodamy do tego możliwość dowolnej i nieograniczonej rozbudowy modułowych rozwiązań Anter System Polska, które można nie tylko dostosować pod indywidualne potrzeby klienta, ale też do środowiska (nadają się do recyklingu), to pozostaje mieć nadzieję, że statystyki GUS-u do końca roku ulegną znacznej redukcji świadczącej o poprawie bezpieczeństwa w polskich zakładach produkcyjnych.

Comments

Log in or register to post comments