01/15/2021 00:00:00    0 Comments
Stałe oraz mobilne barierki magazynowe – sposób na poprawę bezpieczeństwa

Stałe oraz mobilne barierki magazynowe – sposób na poprawę bezpieczeństwa

Od prawidłowej organizacji przestrzeni magazynowej zależą nie tylko komfort i ergonomia pracy, ale również bezpieczeństwo przebywających w niej osób. Szczególnego znaczenia nabierają przemyślane wyznaczanie oraz właściwe znakowanie ciągów komunikacyjnych, a także ochrona newralgicznych miejsc i stref. Do wszystkich tych czynności można wybrać odpowiednie barierki zabezpieczające, dostępne w ofercie Anter System Polska. Dowiedz się więcej!

Zastosowanie barierek ochronnych

Choć artykuł dotyczy przede wszystkim barier do magazynu, to warto zdać sobie sprawę z faktu, iż takie zabezpieczenia sprawdzają się we wszystkich obiektach przemysłowych. Oprócz miejsc przeznaczonych do składowania i obsługi ładunków, bariery nożycowe, odbojnice słupowe oraz wiele innych rozwiązań zabezpieczających, znajdą zastosowanie m.in. w:

  • halach produkcyjnych,
  • centrach logistycznych i terminalach przeładunkowych,
  • wielkopowierzchniowych obiektach handlowych,

a także na parkingach, w miejscach obsługi pojazdów oraz wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ruchem pieszych, wózków widłowych oraz pozostałych maszyn.

Jakie funkcje spełniają barierki zabezpieczające w magazynach?

Podstawową rolą, jaką ma do odegrania barierka ochronna, jest oczywiście zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pracujących i przebywających tam osób. Jednak skala wykorzystania takich rozwiązań wykracza daleko poza ochronę ludzkiego zdrowia i życia. Zarówno odbojnice, jak i bariery zabezpieczające stosuje się m.in. przy wyznaczaniu ciągów komunikacyjnych, ochranianiu bram i wjazdów, a także do zapobiegania uszkodzeniom regałów, maszyn, wózków czy składowanego towaru.

Odgradzanie tras dla pieszych oraz wózków widłowych

Jednym z najpowszechniejszych zastosowań barier ochronnych jest odseparowanie ruchu widlaków od komunikacji pieszej. To właśnie potrącenia przez wózki należą do najczęstszych kolizji w magazynach. Ich przyczyną często bywa wkraczanie osób na trasę przejazdu maszyny. Szczególnie w wąskich korytarzach nietrudno o wypadek.

Zabezpieczanie wejść, wyjść i bram wjazdowych

Inną kategorią zdarzeń w magazynach jest częste uszkadzanie bram, wjazdów oraz wejść przez poruszające się wewnątrz wózki. Tego rodzaju sytuacjom można zapobiegać, stosując tradycyjne barierki ochronne, odboje narożne lub odbojnice rurowe wiszące. Z kolei rozkładane, mobilne bariery nożycowe doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu wjazdów do konkretnych stref, np. zarezerwowanych wyłącznie dla ruchu pieszego.

Ochrona składowanych ładunków, narożników, regałów

Kolejnym obszarem wykorzystania zabezpieczeń magazynowych jest oczywiście asekuracja wyposażenia, np.:

  • systemów regałowych,
  • ładunków składowanych na paletach,
  • filarów czy narożników ścian.

Każdy z tych elementów może zostać łatwo uszkodzony przez poruszający się wózek widłowy. Zastosowanie odpowiedniej bariery stalowej lub wykonanej z tworzywa sztucznego znacznie obniża ryzyko wystąpienia takiego problemu, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo innych pracowników.

Zabezpieczenie pojazdów, maszyn i urządzeń

Na uszkodzenia będące efektem uderzeń i kolizji narażone są także same pojazdy i maszyny znajdujące się w magazynie. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań, minimalizujących skutki takich zdarzeń pomoże obniżyć koszty związane z naprawą i utrzymaniem parku maszynowego oraz pozwoli zredukować przestoje w pracy magazynu. Relatywnie niewielki koszt barierek ochronnych stanowi więc szansę na uniknięcie droższych problemów.

Wybierz sprawdzonego producenta barier zabezpieczających!

Kierując się bezpieczeństwem oraz chcąc zapewnić skuteczną ochronę w magazynie, warto zamówić dostawę odbojnic, barier nożycowych i ochronnych u renomowanego producenta. W ofercie Anter System Polska (https://antersystem.pl/pl/) dostępna jest szeroka gama rozwiązań, dzięki którym dostosujesz swój magazyn, halę produkcyjną lub centrum logistyczne do własnych wymagań i standardów bezpieczeństwa. Sprawdź nasze propozycje lub skontaktuj się, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat asortymentu!

Comments

Log in or register to post comments