search

Elastyczna Bariera Traffic R3 HD+ swing

Produkt na zamówienie

Bariera Traffic R3 HD+ swing zaprojektowania została w celu ochrony ludzi, konstrukcji i maszyn przed uszkodzeniami powstałymi na skutek poruszających się wózków widłowych i transportowych. Bariera R3 HD+ swing przeznaczona jest do montażu w miejscach, w których oprócz trwałej ochrony elementów konieczne jest zapewnienie czasowego dostępu do chronionych części. Konstrukcja bariery umożliwia jej obrót wokół własnej osi. Występuje w wersji manualnej i automatycznej.

Dane techniczne:

  • materiał: elastyczne tworzywo Ertax, i-Plast
  • dostępne długości: 800 mm-5000 mm
  • wysokość: 1100 mm (inne wysokości na zamówienie)

Produkt może zostać dopasowanych zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.

ZASTOSOWANIE: Ochrona maszyn, urządzeń, rodzielni, bram, wyznaczania ciągów komunikacyjnych, czasowe wydzielenie obszarów;

Film prezentujący działanie automatycznej bariery Traffic R3 Swing Traffic R3 Swing Automatyczna

Certyfikat TÜV