search

Elastyczna Bariera Traffic R2 M16

Produkt na zamówienie

Konstrukcja zaprojektowania w celu ochrony ludzi, konstrukcji i maszyn przed uszkodzeniami powstałymi na skutek poruszajacych sie wózków widłowych i transportowych. Bariera zapewnia skuteczna ochrone przed uszkodzeniami powstałymi wskutek niepożądanych działań operatorów wózków widłowych. Sprawdzi sie na terenie o niskim natężeniu ruchu. Stosowana wewnatrz, jak i na zewnatrz budynków.

Dane techniczne:

Materiał: elastyczne tworzywo sztuczne ERTAX, i-PLAST

Dostępne długości: 500 mm - 2000 mm; możliwość łączenia modułowego i rozbudowy systemu

Wysokość: 1100 mm

Mocowanie:

- Mocowanie zewnętrzne kotwy M16

Zastosowanie:

Wyznaczenie dróg komunikacyjnych, ochrona pieszych, maszyn, stanowisk pracy.