Wyposażenia stanowisk przeładunkowych - jak podnieść bezpieczeństwo pracy przy przeładunku?

 

Jakich zasad należy przestrzegać pracując przy przeładunku?


Nie należy rozpoczynać pracy ze sprzętem ładunkowym bez uprzedniego zapoznania się z zasadami jego działania i potencjalnymi zagrożeniami związanymi z jego obsługą. Jesteśmy prawnie zobligowani do wykorzystywania go zgodnie z instrukcją sporządzoną przez producenta. Musimy także zastosować niezbędne środki ochrony indywidualnej, takie jak odzież ochronna, kask czy okulary.

Niezwykle ważne jest także zabezpieczenie terenu, na którym wykonywany jest przeładunek. Nie możemy dopuścić do tego, by w strefie znalazły się nieupoważnione osoby, bo stwarza to bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ich i załogi. Jeżeli to konieczne, należy odgrodzić teren przeładunku taśmą zabezpieczającą.

Warto także pamiętać o tym, że kierowca ma prawo odmówić przyjęcia ładunku do przewozu, jeżeli uzna, że jego stan nie spełnia obowiązujących kryteriów. Nie powinniśmy także dokonywać rozładunku jeżeli jego stan może stawiać pracowników w sytuacji zagrożenia.


Stanowiska przeładunkowe - zachowania podnoszące bezpieczeństwo pracy


Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków podczas czynności przeładunkowo- rozładunkowych jest przewrócenie się pojazdu. Dotyczy to zwłaszcza naczep i wywrotek. Dlatego, wykonując ww. prace należy zwrócić szczególną uwagę na nośność i kąt nachylenia podłoża, na którym znajduje się pojazd (jeżeli nierówność jest widoczna gołym okiem, nie należy dokonywać rozładunku) i zadbać o to, by był on ustawiony możliwie prosto.

Oprócz zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania odpowiednich procedur, warto korzystać z nowoczesnego sprzętu, projektowanego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Przydatna może być chociażby podpora pod naczepę, która stabilizuje pozycję i zabezpiecza ją przed przewróceniem. Jest ona szczególnie przydatna w momencie, gdy odczepiamy ciągnik.

"Stosując podporę, stabilizujemy pozycję pojazdu i zyskujemy pewność, że się nie przesunie, ani nie opadnie na którąś ze stron pod wpływem ciężaru załadunku." - wyjaśnia Tomasz Baryła, prezes zarządu Anter System Sp. z o.o. - dystrybutora nowoczesnych podpór z certyfikatem TUV Rheinland. Podpora wytrzymuje obciążenia rzędu nawet 40 ton, a jej wysokość może być regulowana w zakresie 1025-1344 mm. Dzięki niej zapewniamy bezpieczeństwo zarówno załodze pracującej przy przeładunku, jak i samemu towarowi, który przecież musi trafić do odbiorcy w stanie nienaruszonym.


Praktyczne zastosowanie podpory pod tira
Zasada działania podpory

 

Wyobraźmy sobie, że odłączamy naczepę od ciągnika, a cały ciężar przedniej części siodłowej opiera

się jedynie na dwóch niewielkich, standardowych podporach zlokalizowanych na środku. Do jej wnętrza wjeżdża wózek widłowy, wzrasta obciążenie przedniej części i dochodzi do przechylenia lub całkowitego przewrócenia się naczepy.

Stosując podporę pod tira niwelujemy ryzyko wystąpienia opisanej na ilustracji obok sytuacji.

Przygotowując plac przeładunkowy należy również wyposażyć go w odpowiednie bariery ochronne, zapory, ograniczniki wysokości czy przenośne rampy ułatwiające podjazd.

Wszystkie stosowane rozwiązania należy dopasować do specyfiki danego miejsca, po to by zapewnić załodze pełne bezpieczeństwo i warunki pracy sprzyjające wydajności. Kluczowe jest odpowiednie połączenie umiejętności załogi, postępowania według określonych procedur i stosowanie odpowiedniego sprzętu.