Stosowanie podpory pod naczepę tira – to już konieczność?

 

Po co stosuje się podporę pod naczepę tira?


Cel stosowania podpory naczepy jest jasny –  bezpieczny rozładunek i załadunek naczepy bez konieczności stosowania ciągnika, jednocześnie stabilizując naczepę.

Podpory pod tira stanowią także skuteczne zabezpieczenie przed różnym rodzajem przeciążeń, które mogą skutkować nie tylko uszkodzeniem przyczepy, ładunku, stanowiska, ale niekiedy utratą zdrowia czy nawet życia ludzkiego. Zwiększają wytrzymałość zarówno na obciążenia statyczne i dynamiczne

Stosowanie podpory naczepy tira ma również na celu utrzymywanie naczepy na równej wysokości przy załadunkach, co zmniejsza ryzyko zsunięcia wózka z rampy (podczas wjazdu wózka naczepa może uginać się kilkanaście centymetrów).


Stosowanie podpory naczepy tira a aspekty prawne


Jeżeli poruszamy kwestię zabezpieczeń przy załadunku – to okazuje się, że istnieje szereg obowiązków, które wynikają wprost z kodeksu cywilnego, kodeksu pracy oraz przepisów BHP.

Odpowiednie zabezpieczenie naczepy bez ciągnika podczas załadunku to kluczowy element wpływający na bezpieczeństwo przy pracy przeładunkowej.

Zgodnie z Art. 435 Kodeksu Cywilnego:  § 1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Takim rodzajem opisanego przedsiębiorstwa może być więc np. fabryka, przedsiębiorstwo transportowe, zakład energetyczny.

Ustawodawca nie wskazuje, w jakim znaczeniu używa słowa „przedsiębiorstwo”, zatem w myśl ogólnych zasad należy przypisać mu takie znaczenia, jakie wyznacza dyspozycja art. 55 Kodeksu Cywilnego (legalna definicja przedsiębiorstwa). W związku z tym przedsiębiorstwo jest zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Konsekwencje błędów popełnianych przez niewłaściwe zabezpieczenie naczepy ponoszą zaś operatorzy wózków, osoby postronne oraz przedsiębiorstwo.

Należy zaznaczyć, że odpowiedzialność za szkody ma zastosowanie w przypadku nieostrożnego, nierozważnego zachowania, jak i zaniedbania.

Utrata panowania nad ładunkami generuje ryzyko wystąpienia bardzo ciężkich obrażeń ciała, a nawet śmierci. Wiąże się z tym nie tylko odpowiedzialność cywilna (tj. odszkodowanie pieniężne), ale również odpowiedzialność karna (m.in. grzywna, kara pozbawienia wolności).

Do odpowiedzialności karnej mogą zostać pociągnięte nie tylko osoby odpowiedzialne za transport towarów, ale także osoby średniego i wyższego szczebla, które swoje obowiązki wykonują w innych działach.


Podsumowując


Korzyści wynikające z inwestowania w odpowiednie zabezpieczenia przy stanowiskach przeładunkowych są niewspółmierne do tych, powstałych jako konsekwencja wypadku.

Należy podkreślić, że sami producenci naczep zalecają stosowanie dodatkowych podpór przy załadunku bez ciągników. Zwróćmy uwagę, że na niektórych naczepach widnieją dodatkowe naklejki, zalecające stosowanie dodatkowych podpór.

Oprócz kwestii prawnych, ryzyka poniesienia odpowiedzialności, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na właściwe zabezpieczanie obszaru, pojazdów, maszyn, towaru, a przede wszystkim ludzkiego życia.

Obecnie nie szukamy odpowiedzi na pytanie czy stosowanie podpory pod naczepę tira to konieczność. Na ten moment warto rozważać tą kwestię w innych kategoriach – jaki rodzaj zabezpieczenia wybrać. Wybór odpowiedniej podpory pod tira warto zaś skonsultować ze specjalistą.

 

Jeśli mają Państwo pytania, wątpliwości dotyczące stosowania podpory naczepy tira -

to prosimy o kontakt – chętnie pomożemy.