Zabezpieczenia na parkingu - bezpieczny parking – czyli jaki?


Możliwości zabezpieczenia i odpowiedniego wyposażenia przestrzeni jest kilka:


  • Słupki parkingowe


Słupki parkingowe pozwalają na kontrolowanie dostępu do stref postojowych, również same w sobie stanowią skuteczne zabezpieczenie miejsc parkingowych.

Głównym zadaniem słupków parkingowych jest skuteczne zabezpieczenie wjazdu oraz możliwości parkowania pojazdom, które nie są do tego uprawnione.

Ponadto pełnią rolę ostrzegawczą dla kierowców pojazdów.


Wśród tego rodzaju elementów można wyróżnić:

- słupki parkingowe składane,

- słupki parkingowe z łańcuchem,

- słupki parkingowe na klucz,

- elastyczne słupki parkingowe,

- stalowe słupki parkingowe.


Niewątpliwą zaletą stosowania słupków parkingowych jest redukcja zniszczeń powstałych przez niewłaściwe zachowania kierowców i wykonywania nieodpowiednich manewrów.


  • Ograniczniki parkingowe


Ogranicznik parkingowy to odpowiedni sposób na zablokowanie obszaru parkingowego przed parkowaniem pojazdów do tego nieuprawnionych oraz uporządkowanie pojazdów poprzez wydzielanie miejsc na parkingu.

Zadaniem ograniczników parkingowych jest przede wszystkim zapobieganie przejazdu kół poza wyznaczoną linię.

Ponadto ograniczniki miejsc parkingowych pozwolą skutecznie ochronić budynki i urządzenia przed ewentualnymi uderzeniami pojazdów.

Odpowiednio poinformują kierowcę o obszarze miejsca parkingowego oraz zniwelują prędkość pojazdu.

Separatory parkingowe zwykle montowane są na kołkach rozporowych, co sprawia, że montaż takich ograniczników parkingowych jest dość prosty.

 

  • Zapory parkingowe

 

To również efektywny sposób na uniemożliwienie korzystania z pewnych wydzielonych stref parkingowych.

Zapory parkingowe znajdują szczególne zastosowanie na parkingach prywatnych, gdzie dostęp do miejsc parkingowych jest ograniczony tylko dla uprawnionych pojazdów.

Zasadniczo mogą być one montowane do betonu lub powierzchni płyty.


  • Ograniczniki wysokości wjazdu (tzw. odbojnice wiszące)

    Ograniczniki wysokości wjazdu

     

Ograniczniki wysokości wjazdu skutecznie sygnalizują brak możliwości wjazdu pojazdom, które nie spełniają wymogów gabarytowych (najczęściej dotyczy to wysokości).

Mają za zadanie ostrzegać kierowców przed możliwością uszkodzenia pojazdu bądź budynku.

Ograniczniki wysokości stosowane przy wjazdach na parkingi, garaże, uniemożliwiają wjazd zbyt dużym pojazdom, dodatkowo chroniąc elementy elewacji.

Dzięki zastosowaniu ogranicznika wysokości wjazdu można skutecznie obniżyć ryzyko wystąpienia szkód, a także dodatkowo generowanych kosztów wynikających z napraw związanych z uderzeniem.

 

Elementy wyposażenia parkingu, niezależnie od rodzaju, wielkości czy przeznaczenia powinny być nie tylko wytrzymałe, ale przede wszystkim bardzo dobrze widoczne (poprzez odpowiednio dobrane kolory) tak, aby w porę informować kierowcę o możliwym zagrożeniu.