Oznakowania poziome - efektywna i bezpieczna organizacja pracy


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dn. 26 września 1997r. „ Pracodawca jest obowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, zwane dalej "drogami", drogi dla pieszych, zwane dalej "przejściami"…”. 

Oznakowanie ciągów komunikacyjnych to wręcz obowiązek, nie należy jednak zapominać, że przede wszystkim malowanie linii i znaków poziomych (np. ostrzegawczych) pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. 

Nie są rzadkością sytuacje, w których wózki widłowe mają pierwszeństwo w obszarze ciągów komunikacyjnych, odpowiednie oznakowanie przejść dla pieszych pozwoli skutecznie zadbać o ich bezpieczeństwo.

 

Rodzaje oznakowania poziomego 


Oznakowanie poziome to pojęcie dość szeroko znaczące. Mamy tu na myśli zarówno wyznaczanie ciągów komunikacyjnych dla ruchu wózków widłowych i pieszych, wyznaczanie pasów dla pieszych, pól odkładczych, malowanie linii, organizację ruchu (np. w postaci strzałek), a także oznakowania ostrzegawcze (np. w postaci piktogramów).

 

Malowanie linii – aspekty techniczne 


Samodzielne i precyzyjne malowanie linii w magazynie czy hali produkcyjnej można wykonać przy pomocy odpowiedniego urządzenia do malowania linii. 

Wózek do malowania linii pozwala na oznakowanie ciągów komunikacyjnych, miejsc składowania oraz malowania przy pomocy szablonów. To prosty i szybki sposób na oznakowanie hal magazynowych i produkcyjnych. 

Malowanie przejść dla pieszychProfesjonalne malowanie linii powinno być wykonywane z zastosowaniem farb o wysokiej jakości, mamy tu na myśli farby drogowe, akrylowe, na bazie żywic epoksydowych, a także poliuretanowych. 

Farby te nanoszone są poprzez natrysk hydrodynamiczny. Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie na różnych rodzajach powierzchni: asfalt, beton czy także kostka brukowa. 

Kompleksowa usługa malowania linii powinna polegać na: zabezpieczeniu obszaru pracy, wyznaczeniu trasy (np. przez wyklejenie), odpowiednim przygotowaniu powierzchni (odtłuszczeniu) oraz samym malowaniu linii, zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP. 

Przejrzysta organizacja, a co za tym idzie odpowiednie wyznaczenie ścieżek komunikacyjnych czy pasów bezpieczeństwa, niesie za sobą wiele korzyści. 

Odpowiednie oznakowanie poziome obiektów przemysłowych pozwala na wzrost wydajności pracy w przedsiębiorstwie. 

Znaki poziome w magazynach czy halach produkcyjnych pozwalają na lepszą i sprawniejszą organizację ruchu, zmniejszają również ryzyko wypadków oraz poprawiają komfort pracy. 

Malowanie znaków poziomych przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z ewentualnymi, niebezpiecznymi zdarzeniami. 


Na koniec oczywiście nie sposób wspomnieć o najistotniejszym aspekcie – bezpieczeństwie pracy, a przecież minimalizowanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego jest najważniejsze. 

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do zgodności projektu z zasadami BHP - prosimy o kontakt.